Segle XIX – Segle XXI

Aquí estan tots els mapes de totes les etapes de la nostra indústria de Gurb com podem observar Gurb a canviat bastant des dels seus inicis tal com la indústria s’ha convertit una de les idees principals per a aquest any 2020. I no ens podem oblidar l’evolució de fabriques i les noves carreteres.

Segle XIX

Quins camins hi havia?

https://drive.google.com/open?id=1k4rBEvfPmTdDFho2yN6jz8Dfe4BoQ_Mo

1ª meitat del Segle XX

Mapa de Gurb l’any 1928

2ª meitat del Segle XX

Casa Tarradelles i xoco vic

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=986ef67648410ffd02387e488176d5b6&3D=false#13/41.9673/2.2355

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=dcbc915d326698f6281579bf49bbdf5f&3D=false

https://www.instamaps.cat/instavisor/b36225c4b548f172089c1ba715de91a0/gurb1995.html

Inicis del segle XXI

   La Ronda    – L’esperança   – Mas Galí
http://www.icc.cat/vissir3/

2000

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=4cdb3c668382a36fcfe1d9d3870daa1e&3D=false

2011

https://www.instamaps.cat/visor.html?businessid=f27f86053d4d81d167f55de5e7ab8517&3D=false

2020

https://www.instamaps.cat/instavisor/32ba033e724dcfc56c57c16ccf4d2b9d/Gurb_2020.html