QUÈ OPINA LA GENT?

Que preocupa últimament els de Gurb?

El que els preocupa als habitants de Gurb és el sector primari que cada vegada no ens figamos que els sectors primari no dóna tot el que necessitem un 39,9% de les persones dijieron que desaparecesia a l’llarg de el temps i que les zones industrials destrossessin a la zona urbana ja que ultimament només fem servir tecnologia. Pero també augmentara la indústria i de les emissions contaminants fa molt de temps és la contaminació que produïm amb les fibres de carbònics que deixem anar dia a dia ens carregarem el món i molt més que això el sector primari uns 44% estan d’acord que això es podria arreglar o millorar per millorar més el medi ambient.

Com sera Gurb en 2020?

Hem arribat ala conclusió que milloren els serveis públics ja que molta gent té dificultats per posar desplaçar-se.

También creiem que el sector primari tendirà a desaparèixer, ja que molta gent no ho fa servir com abans es feia ara només es fa servir la tecnología.

Pel que hem vist més de la meitat de la gent que va fer a l’enquesta van dir que haurà més industria que actualment, però menys llocs de treball amb això podem saber que l’activitat econòmica i tècnica que consisteix a transformar les matèries primeres fins convertir-les en productes adequats per satisfer les nostres necessitats per millorar les nostres vides i per fer-ho més fácil.

También en pansat que el 2050 que tot estarà informatitzat i funcionarà sol (les cases, les indústries, els transports, etc.) ja s’està donant casos amb això vull dir que tenim cases amb panells solars o cases intel·ligents i no parlem dels transports creuen que en futur podria volar els cotxes o els trens sobre nustra o molt millor que les indústries ens faran tot el que nosaltres no podem fer i poden menajar-lo com nosaltres volguem.

Gràfiques