WEBGRAFÍA

Majoritariament, hem extret l’informació del llibre de gurb i de l’informació que ens ha donat la nostre profesora. Però aqui us deixem els enllaços que hem frequentat per fer possible aquest treball:

Casa Tarradella: Com podem veure aquí hem vist informació de Casa tarradella va ser fundat per Josep Tarradelles

https://casatarradellas.es/ca/

Consorci del Ter: Aqui com veiem és per veure els territoris propossats i va ser creat pels Consorci del Ter.

https://www.consorcidelter.cat/el-territori-del-ter/rutes/ruta-del-patrimoni-cultural-fluvial/colonies/colonia-malars

Granja Armengol: Aqui trobem la informació de la seva història com es va crear aquesta petita empresa d’artesans va ser creada per Ramon Pujol.

http://www.granjaarmengol.com/nosaltres.html